Välkommen till Hovslagarföreningen

Vi är Hovslagarföreningen, en samling hovslagare som älskar vårt jobb. Här på hovslagarforeningen.se är vårt syfte att dela med oss av hur det fungerar att jobba som hovslagare och ge svar på vanliga frågor vi får när vi är ute och skor hästar. I nuläget är vår förening och sida i en uppstartsfas och jobbar på att bli bättre och bättre och få med fler frågor och information.

Vi arbetar även på att ta fram små filmer som ska kunna visa ännu tydligare hur vi arbetar. För att göra filmerna tar vi hjälp av ett produktionsbolag. Genom dem hoppas vi på sikt kunna erbjuda er besökare en ännu bättre webbsida.